از مخالفت تهران با محدود کردن تولید نفت تا یورش به لانه جهنم داعش و برندگان نوبل حماقت ۲۰۱۶+تصاویر