جهانگیری: همه ارکان نظام در قبال تحقق اقتصاد مقاومتی

جلسه بررسی راهکارهای استفاده از امکانات نهادهای نظامی و نهادهای عمومی غیردولتی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی عصر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.۱۸:۳۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر