حمله جدید ایجنت توره به گواردیولا

در یک هفته اخیر، بین پپ گواردیولا و مدیر برنامه های یحیی توره جنگ لفظی شدیدی در گرفته است.