صدرنشینی نیروی زمینی،بعثت و شهرداری بندرعباس/ نتایج هفته چهارم لیگ دسته دو

بعثت کرمانشاه در گروه اول، شهرداری بندرعباس در گروه دوم و نیروی زمینی تهران در گروه سوم صدرنشین هستند و امیدهای اصلی صعود به حساب می آیند.