میثاقیان مرد سه رگه فوتبال ایران (عکس)

این عکس متعلق به سال ۵۶ است زمانی که اکبر میثاقیان برای انجام خدمت سربازی به تیم فوتبال ملوان بندر انزلی رفته بود .