نظارت موردی وزارت بهداشت با اجرت نامشروع پزشکان

قائم مقام وزیر بهداشت بیان کرد: نظارت بر تک تک پرونده‌های تخلفات پزشکی امکان‌پذیر نیست اما این اقدام به صورت موردی توسط وزارت بهداشت انجام می‌شود.