نوشته‌های احساسی سردار سلیمانی در مورد فیلم ابوزینب منتشر شد

سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در یادداشتی احساس خود را نسبت به فیلم ابوزینب بیان کرده است.