قطر و عربستان از تروریسم در سوریه حمایت می‏کنند/ حمله آمریکا عمدی بود

وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که ملت سوریه بیشتر از همه بهای تروریسم را می‎پردازند.