قطر و عربستان از تروریسم در سوریه حمایت می‏کنند/ حمله آمریکا عمدی بود