خبرخوب فوتسالی قبل از بازی پاراگوئه(عکس)

بازیکن با تجربه تیم ملی فوتسال با بهبود مصدومیت آماده دیدار مقابل پاراگوئه است.