رابسون با ارزش تر است یا گولچ؟(عکس)

۲ مدافع خارجی استقلال و پرسپولیس در این فصل با یک قیمت به پرسپولیس آمدند ولی شرایط متفاوتی را تجربه می کنند.