نجات معجزه آسای کودک از جنگل های سیبری

وزارت امور اضطراری روسیه و رسانه های این کشور از نجات جان دختر بچه سه ساله از جنگل های جنوب سیبری خبر داد….