سرشماری برای نخستین بار در ایران اینترنتی برگزار می‌شود

اولین مرحله‌ی سرشماری امسال به صورت اینترنتی از امروز آغاز شد و تا ۲۴ مهر ادامه دارد.