فوربز: راهبردهای ترامپ می‌تواند بازارهای جهانی نفت را نابود کند

فوربز در مطلبی به بررسی سیاست‌های دونالد ترامپ در زمینه انرژی و تأثیر آن‌ها بر بازارهای نفت و گاز پرداخت.