سرمربی حریف ایران یک مرد خرافاتی است / کت و شلوار چیلاورت امشب آتش می گیرد ؟

چیلاورت خرافاتی و شاگردان او با توسل به سنگهای  آسمانی و انرژی البسه حریف تیم ملی فوتسال ایران در مرحله یک چهارم نهایی هستند.