بزرگترین رادیوتلسکوپ جهان در چین تکمیل شد+ تصاویر

پایگاه اینترنتی تلگراف از تکمیل پروژه بزرگترین رادیوتلسکوپ جهان خبر داد.