ولید المعلم: جنگ علیه تروریسم باید با هماهنگی دمشق صورت گیرد/خواهان خروج فوری ترکیه از سوریه هستیم