مرکز آمار: نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه ۹۵ کاهش یافت