دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی خواستار تسهیل در اعزام زائران شد

دبیرستاد مرکزی اربعین حسینی در دیدار سفیر عراق در تهران خواستار اجرای توافقات بعمل آمده برای تسهیل در امور اعزام زائران به مراسم اربعین حسینی شد.