سیل اندونزی ۳۳ کشته و ۲۲ مفقود برجای گذاشت

آخرین تلفات سیل اندونزی ۳۳ کشته، ۲۲ مفقود و ۶ هزار و ۳۶۱ تن بی خانمان اعلام شد.