ذهن زرگر در تمام بازی درگیر اشتباهش بود/ حسینی: جای استوک ابراهیمی روی کمرم مانده!

میثم حسینی مدافع تیم سیاه‌جامگان معتقد است که داور این مسابقه انتظار اتفاق افتادن چنین صحنه‌ای را در ابتدای دیدار نداشته و به همین دلیل نتوانسته جاگیری خوبی درصحنه گل داشته باشد.