دیدار هیات کردهای ترکیه با مشاورامنیت ملی اسد

العالم ـ هیاتی از یگان های حمایت از ملت کرد شاخه مسلح حزب اتحاد دموکراتیک”PYD” وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه با رییس دفتر امنیت ملی سوریه در دمشق دیدار کردند….