شهید باکری؛ فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا که عاشورایی دیگر رقم زد

جنگ تحمیلی ارتش بعث علیه جمهوری اسلامی ایران شهدای زیادی از میان فرماندهان کارکشته کشورمان گرفت.