جروزالم پست از نامه نگاری های شارون و پادشاه عربستان پرده برداشت

یک روزنامه اسرائیلی نخستین بار از نامه نگاری های آریل شارون، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، و عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه پیشین عربستان، پرده برداشت.