تظاهرات هزاران پزشک و پرستار خشمگین در ورشو

هزاران پزشک و پرستار لهستانی در اعتراض به ناکافی بودن بودجه بخش سلامت و دستمزدهایشان تظاهرات کردند.