نیویورک تایمز رسما از ریاست‌جمهوری کلینتون حمایت کرد