چرا دولت اوباما عملکرد دولت روحانی در حقوق بشر را به چالش نمی‌کشد؟

هفته نامه آمریکایی نوشت: رشد اقدام‌های تحریک کننده ایران مبین این است که زمان به چالش کشاندن میانه‌روهای این کشور با کمک عناصر داخلی و خارجی فرا رسیده است.