برکناری اسد از قدرت برای آمریکا بسیار مهمتر از امنیت و جان نظامیان آمریکایی است

مدیر اداره خلع سلاح و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه طی اظهاراتی برکناری رئیس‌جمهور سوریه از قدرت را موضوعی بسیار مهمتر از امنیت و جان نظامیان آمریکایی ارزیابی کرد.