ترکیب اصلی آرسنال – چلسی

امشب آرسنال در دیداری حساس، در خانه میزبان رقیب همشهری خود چلسی خواهد بود.