استثنایی مثل روبرتو؛ از یادرفتن دنی آلوس(عکس)

درخشش سرجی روبرتو در سمت راست دفاعی بارسلونا باعث شده تا حالا کمتر کسی جدایی دنی آلوس و غیبت او را احساس کند.