ارتش آمریکا تا مدت‌ها در خاورمیانه می‌ماند/ایران از جمله مشکل‌های ما در منطقه است