اولین رویایی ونگر و کونته در جزیره/ گزارش زنده: آرسنال ۰–۰ چلسی

امشب آرسنال در دیداری حساس، در خانه میزبان رقیب همشهری خود چلسی خواهد بود.