اولین رویایی ونگر و کونته در جزیره/ گزارش زنده: آرسنال ۰–۰ چلسی