اسپیس ایکس نشت هلیوم را علت انفجار راکت فالکون ۹ عنوان کرد

چند هفته پیش و زمانی که یکی از راکت های فالکون ۹ کمپانی اسپیس ایکس بدون هیچ گونه علامت هشدار قبلی، بر روی سکوی پرتاب منفجر شد، علامت سوالی بزرگ مقابل دیدگان ایلان ماسک، مدیرعامل این کمپانی فضایی نقش بست. حادثه ای غیرمنتظره که دلیل آن تا به امروز در هاله ای از ابهام قرار […]