انگلیس ارسال سلاح برای ریاض را متوقف نمی‌کند

با شکست کمیته تحقیق پارلمان انگلیس در زمینه ممنوعیت بکارگیری سلاح‌های ساخت این کشور از سوی عربستان در نبرد یمن اینک لندن در فشار کمتری در زمینه عدم ارسال سلاح به ریاض قرار دارد.