ولیدالمعلم: حمایت قطر، عربستان و ترکیه عامل گسترش تروریسم است

وزیر خارجهٔ سوریه، حمایت قطر، عربستان و ترکیه را عامل گسترش تروریسم دانست.