بازداشت مظنون داعشی در فرودگاه فرانکفورت

یک تبعه آلمانی متهم به عضویت در گروه تروریستی داعش که از سوریه بازگشته بود در فرودگاه فرانکفورت دستگیر شد.