اولاند: اردوگاه آوارگان کاله باید برچیده شود

رئیس جمهور فرانسه گفت اردوگاه آوارگان کاله باید برای همیشه برداشته شود.