«هیچ ارتباط مستقیمی بین ایران و امریکا در جنگ با داعش وجود ندارد»

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران وجود هر ارتباط مستقیم بین ایران و امریکا را در جنگ با داعش رد کرد.