اویل پرایس: آغاز تحول بزرگ در جهان نفت و گاز با قراردادهای جدید نفتی ایران

پایگاه خبری اویل پرایس آمریکا با اشاره به قراردادهای جدید و برگزاری مناقصات نفتی ایران در آینده نزدیک، اعلام کرد این اتفاقات می تواند آغاز یک تحول بزرگ در جهان نفت و گاز باشد.