بازدید قائم مقام وزیر بهداشت از بیمارستان صحرایی شهرستان بیجار

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی از بخش های مختلف وچگونگی فعالیت بیمارستان صحرایی منطقه حسن آباد یاسوکند واقع در شهرستان بیجار بازدید کرد.۲۰:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر