غدا هیجاوی در سمت خود باقی ماند

به گزارش خبرگزاری ایمنا، هیجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی، مجمع عمومی آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی در هتل عباسی در حال برگزاری است. در این مراسم نتیجه نشست صبح این گروه در مورد انتخاب مدیران منطقه آسیا و اقیانوسیه اعلام شد و غدا هیجاوی بار دیگر به عنوان رییس منطقه ای آسیا و […]