بازگشایی مدارس استثنایی شهر تهران/ تحصیل ۱۲۴ هزار دانش آموز با نیازهای ویژه

زنگ مهر امروز در تمام مدارس استثنایی کشور نواخته شد و دانش آموزان با نیازهای ویژه، سال تحصیلی را آغاز کردند.