تمایل ۲۰۰۰ نوجوان فرانسوی به افراط‌گرایی داعشی

یک منبع امنیتی به روزنامه فرانسوی «فیگارو» گفت حدود دو هزار نوجوان در این کشور بر اثر تبلیغات گروه تروریستی داعش به افراط‌گرایی روی آورده‌اند.