۵۰ کشته و زخمی در تیراندازی های ۲۴ ساعت گذشته آمریکا

در شصت و سه مورد تیراندازی ثبت شده در بیست و چهار ساعت گذشته در ایالت های مختلف آمریکا بیست و هفت نفر کشته و بیست و سه نفر زخمی شدند.