۵۰ کشته و زخمی در تیراندازی های ۲۴ ساعت گذشته آمریکا