اعتراض گسترده به توهین خواننده روس به مقدسات مسلمانان

العالم – اعتراض گسترده مسلمانان در برابر اقدام خواننده زن روس، او را ناگزیر به عذرخواهی و حذف فیلمی کرد که احساسات مسلمانان را جریحه دار کرده است….