تماشا کنید: اپل پتنت یک کیف کاغذی را به ثبت رساند!

اپل به تازگی پتنتی را به ثبت رسانده که به کیفی کاغذی مربوط است که قرار است در داخل اپل استورها و برای قرار دادن خرید مشتریان در آن مورد استفاده قرار گیرد. نخیر، اصلا هم شوخی نداریم. حالا فرق این محصول که از فناوری خاصی هم برخوردار نیست با سایر محصولات مشابه چیست که […]