۵۰ کشته و زخمی در تیراندازی در ایالتهای مختلف آمریکا