پاس گل بی‌ثمر شجاعی برای پانیونیوس

پانیونیوس یونان در حضور ۹۰ دقیقه‌ای ملی پوشان ایرانی خود نخستین شکست فصل را متحمل شد.